മരണവും പിന്നിട്ട് അനന്തതയിലേക്ക് നീളുന്ന ജീവിത
യാത്രയില്‍ - നന്മയുടെ വഴി തേടുന്ന പാവം പഥികന്‍ ...
ഒരപകടം ജീവിതത്തെ നിശ്ചലതയുടെ ലോകത്തേക്ക്മാറ്റിയിരുത്തി ...
വീല്‍ചെയറില്‍ ജീവിതം ഉരുട്ടുന്നു ,,,ലേശം എഴുതും !-''മരണത്തിന്‍റെ നിഴല്‍ ''എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദീകരിച്ചു
കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പറയാന്‍ ശ്രമിക്കാം ........!

വിശ്വാസി


  • നിശ്ശബ്ദ യാമത്തില്‍ ഉണര്‍ന്നു കിടന്നപ്പോഴാണ് ഗര്‍ഭത്തില്‍ ഇരുട്ടിലെ പുരാതന ഓര്‍മ്മകള്‍ മിന്നല്‍ പോലെ തെളിഞ്ഞത്.ഇരുട്ടാണ് ലോകമെന്നും വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിതമെന്നും ധരിച്ചനാളുകള്‍ ...
പിറന്നു വീണപ്പോള്‍ കണ്ടതോ...?
സുന്ദരവും അത്ഭുതകരവും അതിവിശാലവുമായ വിസ്മയപ്രപഞ്ചം.സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും മലയും മഴയും പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റയും ..ഹോ-അത്ഭുതം അത്ഭുതം...
  • എല്ലാം ആസ്വതിച്ചങ്ങിനെ ജീവിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ടു വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉത്ബോധനം, 'മരണം കവാടമാകുന്നു.നിഗൂഡവും അനന്തവും നന്മ തിന്മകള്‍ വേര്‍തിരികുനതുമായ-സ്വര്‍ഗ-നരഗ ലോകത്തേക്കുള്ള കവാടം....!!
  • എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും; ഗര്‍ഭലോകത്തെ അനുഭവം മുന്നിലുണ്ടല്ലോ!
യുക്തി ഭദ്രമായ വിശ്വാസം ഉള്ളിലുറച്ചത് അങ്ങിനെയാ...!! വിശ്വാസി വിശദീകരിചു ..

ഫൈസല്‍ കണ്ണത്തും പാറ.